040 618 15 50     info@digidize.se

Jobbcoachning

Jobbcoachning på Digidize är ett tacksamt arbete. Vi vet att de som söker sig till Digidize tjänster liksom de som verkar inom vårt företag har mål att uppnå; drömmar att uppfylla och ambitionen som krävs! Att vara arbetssökande kan se olika ut för personer som befinner sig i olika stadier i livet. Vi förkortar din väg till egen försörjning genom att matcha din kompetens och dina krav på en arbetsgivare med kraven i just din bransch.

Söker du jobb?

Befinner du dig där du vill vara? Att trivas på sin arbetsplats och utvecklas är en förutsättning för framgång.

Hitta proffs!

Vi hjälper dig att hitta proffs oavsett kravprofil. Vi tar hand om allt från mindre till större driftåtaganden.

Rekrytering

Genom att ta hjälp av oss hjälper vi dig att täcka upp både tillfälliga och långvariga behov av IT-personal.